symbol pow. pokoi piętro kuchnia status  
7/BST/OGS 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik
6/BST/ODS 300 m2 0 /0 AKTUALNA notatnik
DZIAŁKA 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik
DZIAŁKA 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik
DZIAŁKA 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik