symbol pow. pokoi piÄ™tro kuchnia status  
7/BST/ODS 0 m2 0 /0 AKTUALNA notatnik
3/BST/ODS 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik
DOM 0 m2 0 / AKTUALNA notatnik