DIAMENTY INWESTYCYJNE

KUPUJEMY WYBRANE NIERUCHOMOŚCI PŁACĄC DIAMENTAMI INWESTYCYJNYMI

POMAGAMY W ZAMIANIE MAJĄTKU NIERUCHOMEGO NA MAJĄTEK MOBILNY

Szanowni Państwo, drodzy Klienci

Nasza firma BASZTA-nieruchomości wspólnie z Grupą Levy & Co. kieruje do Państwa ofertę możliwości przejścia z inwestycji z majątku nieruchomego do inwestycji w majątek mobilny jakim są diamenty.

Oferujemy Państwu transakcję barterową, wymiany Państwa nieruchomości w zamian za aktywa w postaci unikatowych diamentów inwestycyjnych. Dokonujemy selektywnego wyboru takich nieruchomości zwracając szczególną uwagę na te najdroższe, czasami trudno zbywalne, gdzie właściciele gotowi są odczekać pewien okres na moment sprzedaży diamentów w ten sposób generując przyrost ich wartości, a co za tym idzie w dużej mierze przechodząc z inwestycji w majątek nieruchomy do majątku mobilnego bez strat finansowych, w okresie długoterminowym wręcz uzyskując ponadstandardowe zyski. Nasza oferta jest spersonalizowana, a ze względu na jej wyjątkowość i szeroki zakres, w zależności od potrzeb klienta jest każdorazowo profilowana.

Nieruchomości które są w naszym zainteresowaniu to prywatne rezydencje, w tym dworki, pałace, zamki, ale również działające biznesy typu hotele oraz nieruchomości komercyjne. Nieruchomości te mogą być zlokalizowane nie tylko w Polsce.

Grupa Levy & Co. przestrzega, realizuje i stosuje się do zasad stworzonych przez Światową Radę Diamentów (World Diamond Council), które zostały zatwierdzone przez wszystkich członków Procesu Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme), a co zatem idzie Grupa Levy & Co. gwarantuje że diamenty dotyczące nn. oferty pochodzą z legalnych źródeł o bezspornym pochodzeniu. Kierując się tym samym kryterium oceny wiarygodności Grupa Levy & Co. wybrała za partnera na rynku polskim naszą firmę BASZTA-nieruchomości.

Grupa Levy & Co. oferuje niszowe inwestycje alternatywne oparte na diamentach.

Rodzina Levy to najwyższej klasy eksperci diamentów, innych kamieni szlachetnych oraz biżuterii. Również mający ponad 3106 caratów Cullinan największy diament jaki do dnia dzisiejszego został wydobyty, został powierzony rodzinie Levy, aby reprezentując Króla Edwarda VII wyznaczyć́ najlepszych szlifierzy do jego cięcia. Diament został oszlifowany w jednej z najlepszych szlifierni w Amsterdamie należącej do braci Asscher. Powstało z niego kilkadziesiąt̨ mniejszych i 9 dużych diamentów o różnych szlifach, które w późniejszym czasie znalazły się w Insygniach Koronnych Królestwa Wielkiej Brytanii, w tym Wielka Gwiazda Afryki (Cullinan I), mający ponad 530 caratów, do dziś największy, bezbarwny, oszlifowany diament na świecie.

Rodzina Levy i jej najbliżsi partnerzy to członkowie oraz akcjonariusze wielu giełd diamentów, między innymi w Antwerpii, Amsterdamie, Londynie, Nowym Jorku czy Tel Awiwie. To od ponad 180 lat kilka pokoleń działalności w sektorze diamentowym, na wszystkich jego szczeblach, również jeżeli chodzi o wydobycie, uszlachetnianie diamentów, ich sprzedaż, również w formie aukcyjnej lub stałym odbiorcom, którymi są najznamienitsze manufaktury i firmy jubilerskie wytwarzające ręcznie wykonaną biżuterię najwyższej jakości. To Grupa osób posiadających dyplomy najbardziej prestiżowych Instytutów Gemmologicznych, to osoby posiadające ogromne doświadczenie, jak również kolejne pokolenie prężnie działających i kreatywnych młodych następców.

Osobą taką która komunikując się również w języku polskim będzie mogła przedstawić Państwu szczegóły naszej oferty jest Pani Mgr. Inez Levy, Dyplomowana Gemmolog, ekspert diamentów surowych i oszlifowanych, w tym diamentów kolorowych, jak również ekspert innych kamieni szlachetnych, Dyplomowana projektantka biżuterii oraz Certyfikowana specjalistka Bankowości Prywatnej która kończyła edukację i specjalistyczne kursy na najlepszych Szwajcarskich uczelniach oraz w najbardziej renomowanych Instytutach Gemmologicznych w Belgii.

Wyjątkowość diamentów inwestycyjnych możemy określić na kilku płaszczyznach definiowanych jako wyjątkowe parametry 4C. W przypadku diamentów kolorowych jest nieco inaczej, dużo więcej czynników ma bowiem wpływ na to, aby taki diament określić mianem inwestycyjnego. Kolorowe diamenty inwestycyjne przeznaczone są dla wyjątkowych koneserów oraz osób posiadających majątek, który definiuje ich status określany mianem UHNWI (Ultra-High-Net-Worth Individuals). Wartość tych unikatowych diamentów kolorowych wzrasta w długoterminowym okresie nawet do kilkuset procent, a zależne jest to między innymi od wielkości diamentu, szlifu i jego jakości, a przede wszystkim od koloru jaki posiada, wyjątkowości tej barwy i jej nasycenia. Podobny wzrost wartości mogą osiągnąć również diamenty bezbarwne, ale muszą one posiadać parametry unikatowych diamentów aukcyjnych, w tym wielkość takiego diamentu musi wynosić minimum kilkanaście karatów.

Podsumowując, mnóstwo czynników ma wpływ na proces selekcji diamentów bezbarwnych, a tym bardziej diamentów kolorowych, które jako kamienie surowe mogą̨ zostać poddane procesowi uszlachetnienia, aby stać się de-facto diamentami inwestycyjnymi.

Zauważyć należy iż w razie potrzeby możliwe jest bardzo szybkie wyjście z inwestycji w takie diamenty lub tylko częściowe wyjście kapitałowe z takiej inwestycji jeżeli tworzy ją większa ilość diamentów̨ ponieważ można ją łatwo podzielić co jest przeciwieństwem na przykład do nieruchomości lub innych inwestycji alternatywnych jakimi są przykładowo dzieła sztuki z których wyjście jest długotrwałe i obarczone ryzykiem poniesienia strat, a w większości wypadków nie ma możliwości dokonania ich podziału, nie da się bowiem podzielić nieruchomość w postaci domu lub podzielić dzieła sztuki, aby sprzedać te dobra transzami. W związku z tym można z pewnością powiedzieć, że diamenty są nie tylko wyjątkową inwestycją, ale także idealnym zabezpieczeniem majątku, zwłaszcza w niepewnych czasach kryzysów gospodarczych i geopolitycznych.

ROSNĄCE CENY i WZROST WARTOŚCI

Do prawdziwej rewolucji jeśli chodzi o organizację i uporządkowanie systemu sprzedaży diamentów doszło w 1978 roku. Wtedy to Nowojorski broker diamentów Martin Rapaport zaproponował i wdrożył index giełdowy nazywany raportem Rapaporta który prezentuje aktualne ceny transakcyjne oszlifowanych i nieoprawionych w biżuterie diamentów bezbarwnych. Ceny podawane są raz w tygodniu z uwzględnieniem podstawowych parametrów szlifu, masy, koloru, czystości (podstawy 4C).

Raport Rapaporta nie dotyczy jednak kamieni unikatowych, bezbarwnych o wielkości powyżej 11,00 karata oraz nie obejmuje diamentów kolorowych które są sprzedawane bez pojawienia się oferty na otwartym rynku, występują tylko w obiegu wewnętrznym sektora (tylko najważniejsze firmy diamentowe i biżuteryjne) lub dostępne są w systemie zakupu aukcyjnego (to samo dotyczy wyjątkowych, dużych kamieni bezbarwnych powyżej 11,00 karata).

To właśnie rzadkość́ i wyjątkowość tych bezbarwnych i kolorowych diamentów inwestycyjnych stanowią o tym, że ich ceny systematycznie pną się w górę oraz ich wartość w okresie długoterminowym rośnie, jest to przykładowo w okresie 10 lat skala nawet do kilkuset procent. Często dzieje się to w sposób zupełnie nieskorelowany ze zmianami dokonującymi się w pozostałej części sektora, jak wśród diamentów biżuteryjnych na których cenę wpływ ma bardzo wiele czynników, w tym ich niższy walor 4C, ale również sytuacja rynkowa, wzrosty i spadki sprzedaży biżuterii (przykład rynku Chińskiego), czy sytuacja geopolityczna, etc. Nie mówimy tutaj oczywiście o biżuterii unikatowej, ręcznie wytwarzanej tradycyjnymi metodami w limitowanych ilościach, która wytwarzana jest przez bardzo niewiele firm, manufaktur, biżuteryjnych gdzie do wyrobu tej biżuterii używane są diamenty bezbarwne o idealnych parametrach, o dużej wielkości oraz diamenty kolorowe, a więc de-facto diamenty inwestycyjne. Grupa Levy & Co. również projektuje i wytwarza dla swoich klientów taką unikatową biżuterię w limitowanych i niepowtarzalnych pojedynczych egzemplarzach.

UWAGA

Określenie `diamenty inwestycyjne` jest w Polsce przez sprzedających diamenty i biżuterię nagminnie nadużywane. Prowadzi to do całej masy przekłamań i nieporozumień, a klient, który dokonuje zakupu zostaje nieświadomą ofiarą takiego procederu (zbyt duże skazy i nieczystości diamentu, wady szlifu, mniej ceniony szlif, niekorzystne parametry fluorescencji, mało korzystna cena, etc.). Oprawa diamentu w złoto lub platynę sama w sobie nie ma w tym wypadku żadnego waloru dodatniego, wręcz wysoka marża przy diamentach o niewłaściwych parametrach, również w biżuterii znanych marek, gdzie biżuteria ta produkowana jest masowo, powoduje że jest to walor ujemny ponieważ wydłuża się okres zwrotu danej inwestycji lub wręcz czyni tą inwestycję z góry skazaną na straty jeżeli oczywiście biżuteria nabywana jest w celach inwestycyjnych.

Zakup, a potem sprzedaż diamentu, jeśli ma przynieść zyski jest skomplikowanym procesem. Inwestor pozostawiony sam sobie ma małe szanse, aby wyjść z tego zadania obronna ręka. Płytki i często nieuczciwy rynek sprzedaży diamentów w Polsce, a także inicjatywy klienta samodzielnego zakupu diamentów pod hasłem `okazji` często stanowią o porażce inwestora przy próbie ich odsprzedaży. Powstające w powyżej opisany sposób negatywne bodźce są charakterystyczne dla całego rynku finansów, inwestycji w diamenty i jako takie mogą stanowić negatywną barierę psychologiczną nawet dla klienta, który chce zainwestować kapitał w takie wyjątkowe dobro alternatywne jakim są diamenty. Oczywistą przeciwwagą powinny być wszelkie rzeczowe argumenty i informacje jakich można i trzeba udzielić klientom na temat walorów i bezpieczeństwa transakcji. Według zasad etyki i najwyższych standardów jakie stosujemy staramy się więc wskazać każdemu klientowi z osobna najlepszy model jego inwestycji diamentowej która za każdym razem jest precyzyjnie personalizowana.

Zalety inwestycji w diamenty są niezaprzeczalne. Ich niewielkie rozmiary kumulują w sobie niezwykłe wartości, od estetycznych po materialne. W tym przypadku możemy mówić o majątku niezwykle mobilnym, niosącym ze sobą prestiż i poczucie luksusu. Dzięki inwestycjom w diamenty można pomnażać swój majątek oraz zabezpieczyć go dla siebie i następnych pokoleń. Oferowane przez nas inwestycje pozwalają uzyskiwać wysokie i regularne dochody w okresie średnio i długoterminowym, a równocześnie nasi klienci dysponują aktywami o bardzo dużej płynności.

Diamenty inwestycyjne są olbrzymim generatorem zysku, sam proces uszlachetnienia powoduje już wzrost wartości aktywów, w niektórych wypadkach, w zależności od parametrów wybranych diamentów jest to wzrost wyjątkowo wysoki, a w związku z tym diamenty inwestycyjne są również idealnym aktywem kapitałowym, które można wykorzystać do bardzo wielu operacji w strukturach korporacyjnych.

Podkreślić należy, iż rynek diamentów inwestycyjnych to struktura elitarna, a nie masowa. Nasze działania są wysoce etyczne. Do dziś jako nieliczni, działamy na bazie niezmiennych od wieków tradycji, które w innych kręgach biznesowych są czymś już niespotykanym. To te konserwatywne zasady chronią najbardziej elitarnych uczestników tego sektora i ich klientów przed spekulacjami oraz nieuczciwą konkurencją.

Nasza oferta obejmuje także formułę zarządzania i pomnażania majątku klienta, który może być przekazywany z pokolenia na pokolenie również poprzez inwestycje w wyjątkowe diamenty za pośrednictwem specjalnie tworzonego dla potrzeb konkretnego klienta Prywatnego Funduszu Diamentowego. Dzięki temu istnieją dodatkowe opcje legalnej formy optymalizacji podatkowej, transferu między innymi aktywów diamentowych oraz ochronę majątku również poprzez udostępnienie w Szwajcarskich strefach wolnocłowych prywatnych, osobistych i firmowych skrytek. W tym wypadku 100 % kapitału pracuje na zyski klienta lub jego firmy bez zbędnych obciążeń podatkowych.

Nasze motto to wysoka kultura biznesu, etyka, jak również ochrona danych osobowych. W naszych działaniach gwarantujemy Państwu objęcie danych osobowych tajemnicą na najwyższym poziomie. Nie ujawniamy danych naszych klientów i nie wykorzystujemy ich do żadnych działań marketingowych. Wobec wszelkiego rodzaju zapytań, które nie mają udokumentowanej podstawy prawnej, stosujemy zasadę - nie informujemy, nie ujawniamy, nie komentujemy.

 

Dwie pasje - wspólna oferta stworzona dla Państwa.

Rodzina Drońskich od wielu lat działa w sektorze nieruchomości i zajmuje się pośrednictwem w handlu nieruchomościami, przede wszystkim nieruchomościami luksusowymi, znajdującymi się w Polsce oraz poza jej granicami oraz rodzina Levy która od pokoleń działa w wyjątkowym sektorze diamentowym oferując unikatowe diamenty inwestycyjne, to w dużym uproszczeniu jedyna w swoim rodzaju oferta skierowana do Państwa, naszych klientów, która w dużym uproszczeniu brzmi : dziś nieruchomość, jutro diamenty, według Państwa potrzeb i określonej przez Państwa przyszłości – gotówka.

Tylko wiele lat praktyki lub przekazana wielopokoleniowa wiedza pozwala na prawidłową ocenę inwestycji, zwłaszcza aby oceniać ją w wysoce rzetelny i etyczny sposób. Posiadając taką wiedzę zapraszamy do skorzystania z naszej oferty jaką kierujemy do Państwa.

 

Z wyrazami szacunku Piotr Droński oraz Inez Levy