zdjecie

-

miejscowość: Kobylanka
cena: 965 250,00 zł

cena: 965 250,00 PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych: 19 305,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 27 992,25 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 6 438,22 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 768,13 PLN Wynagrodzenie notariusza: 5 536,25 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 636,67 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 1 273,34 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 1 022 390,26 PLN Cena końcowa: 1 025 995,06 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.