zdjecie

-

miejscowość: Daleszewo
cena: 155 000,00 zł

cena: 155 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 4 495,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 1 033,85 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 742,50 PLN Wynagrodzenie notariusza: 1 485,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 170,78 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 341,55 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 161 442,13 PLN Cena końcowa: 162 555,40 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu. Przy zakupie spółdzielczo-własnościowego prawa do lokalu należy dodać opłatę członkowską na rzecz spółdzielni mieszkniowej.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.